Over ons

Wat
Een pop up plastic lab om van afval naar grondstof te komen. Op deze plek word je geïnspireerd, doe je kennis op en ervaar je plastic kringloopmogelijkheden. Van plastic afval maak je in verschillende stappen nieuwe waardevolle producten zoals SchapenKoppieKoppie; een 3d geprinte miniatuurversie van afvalplastic van het Dordtse Schapenkoppenbeeld van Cor van Gulik. Het plastic komt onder andere uit plastic doppen die gesorteerd worden door Gemiva.

Hoe
Door met diverse lokale partijen op een slimme, structurele en concrete manier samen te werken en plastic afval zoveel mogelijk te voorkomen.

En, als er wel een plastic reststroom vrijkomt daarmee economische, ecologische, sociale en/of culturele waarde te creëren. Kortom het creëren van draagvlak voor een nieuw lokaal circulair economisch systeem, waarbij plastic als grondstof kan dienen voor nieuwe producten.

Waarom
In een tijd van oneindige groei op een eindige planeet dromen wij van een toekomstbestendig eiland van Dordrecht gebaseerd op een lokale, circulaire economie. Een eiland zonder plastic afval.

Thirza Monster, Cirkellab:
“Geen gebruik meer van ‘virgin’ grondstoffen door inzet op ‘urban mining’!”

Wie
Cirkellab staat open voor iedereen die wil (samen)werken aan een eiland zonder plastic afval en onderdeel wil zijn van een lokale, structurele plastic keten.

Wanneer
Op dit moment worden de beeldjes geproduceerd door 3D LAB Dordrecht (Ontmoetingsplek, Werk en dagbesteding) van Philadelphia. Maar er wordt hard gewerkt aan een pop up plastic lab voor de productie van o.a. deze Schapenkoppiekoppie beeldjes.