Over ons

Wat
Een pop up plastic lab om van afval naar grondstof te komen. Op deze plek word je geïnspireerd, doe je kennis op en ervaar je plastic kringloopmogelijkheden. Van plastic afval maak je in verschillende stappen nieuwe waardevolle producten zoals SchapenKoppieKoppie; een 3d geprinte miniatuurversie van afvalplastic van het Dordtse Schapenkoppenbeeld van Cor van Gulik. Het plastic komt onder andere uit de Spuihaven dat door een Aquadrone van de firma Krinkels wordt verzameld.

Hoe
Door met diverse lokale partijen op een slimme, structurele en concrete manier samen te werken en plastic afval zoveel mogelijk te voorkomen.

En, als er wel een plastic reststroom vrijkomt daarmee economische, ecologische, sociale en/of culturele waarde te creëren. Kortom het creëren van draagvlak voor een nieuw lokaal circulair economisch systeem, waarbij plastic als grondstof kan dienen voor nieuwe producten.

Waarom
In een tijd van oneindige groei op een eindige planeet dromen wij van een toekomstbestendig eiland van Dordrecht gebaseerd op een lokale, circulaire economie. Een eiland zonder plastic afval.

Thirza Monster, Cirkellab:
“Geen gebruik meer van ‘virgin’ grondstoffen door inzet op ‘urban mining’!”

Wie
Nu al zijn verschillende partijen aangesloten: 10XL, Cirkellab, Cor Noltee Design Thinker, Da Vinci College, Duurzaamheidsfabriek, Krinkels, LeXlab en RanMarine. Maar we staan open voor iedereen die wil (samen)werken aan een eiland zonder plastic afval en onderdeel wil zijn van een lokale, structurele plastic keten.

Wanneer
Het pop up plastic lab is binnenkort toegankelijk voor publiek, maar bij voorkeur willen we dit lab ook nadien (deels) blijvend gebruiken en/of door ontwikkelen.

Het innovatiefonds Smart City Dordrecht verstrekt subsidie om het plan te realiseren.